เมืองพัทยา ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าสมุนไพร จัดกิจกรรมเก็บขยะตลอดชายหาดพัทยา

0
138

เมื่อ 8 กันยายน 62  ที่ ชายหาดพัทยา เมืองพัทยา ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าสมุนไพรหลายแบรนด์ จัดโครงการ รักโลก รักประเทศไทย รักพัทยา ชายหาดสวยด้วยมือเรา  โดยหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งได้มีการนำเสนอข่าวสารวิกฤตขยะจากน้ำมือมนุษย์ กำลังทำลายท้องทะเลและสัตว์น้ำ ดังนั้นผู้ประกอบการสินค้าสมุนไพรในพื้นที่  จึงจับมือร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ คืนกำไรสู่สังคม โดยมีเมืองพัทยาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยรวมตัวกันกว่า 50 คน เดินหน้าเก็บขยะบนชายหาด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลผืนทราย และท้องทะเลของเมืองพัทยาให้มีความสวยงาม พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเดินเท้าเก็บเศษขยะทุกชนิดทั้งก้นบุหรี่ ภาชนะโฟม ขวดน้ำพลาสติก และเศษถุงพลาสติกต่างๆ ก่อนที่จะถูกคลื่นพัดพาลงสู่ท้องทะเล นำไปสู่การสร้างมลพิษ และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ทะเลต้องตาย ตั้งแต่โค้งดุสิตพัทยาเหนือ ไปจนถึงหน้าวอล์คกิ้งสตรีท  

ทั้งนี้ขยะทะเล นับได้ว่าสร้างความเสียหายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ อีกทั้งขยะทะเล ยังทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง สัตว์ทะเลหายากจำนวนมากต้องตาย หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากขยะ ไม่ว่าจะเป็นการกลืนกินเข้าไป หรือไม่สามารถสลัดเศษขยะออกจากลำตัวได้ นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับเรือ และเครื่องมือประมง ทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี.