เมืองพัทยา รับลูก ศบค. เลื่อนจัดงานพัทยามิวสิค พร้อมงดจัดงานที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนได้

0
467

เมื่อ 16 เมษายน 64  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ด้วยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาตรการของพื้นที่สีแดงในการป้องกันโควิด-19 นั้นมีหลายมาตรการที่จะต้องปฏิบัติ ส่งผลทำให้การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น วันไหลพัทยานาเกลือ และงานกองข้าว ที่จะเป็นการจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมคนชาวพัทยา โดยจะมีการมารวมตัวของประชาชนที่จะเข้าร่วมสืบสานประเพณีทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระ ภายในงาน จึงได้ให้มีการยกเลิกการจัดงาน อีกทั้งทางคณะกรรมการชุมชนบ้างชุมชนได้มีการงดจัดกิจกรรมเช่นกัน

ส่วนการจัดงานพัทยามิวสิคเฟสติวัล ที่กำหนดจัดในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง หากมีการจัดงานพัทยามิวสิคเฟสติวัล อาจจะเป็นการจัดงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ด้วยจะเป็นการรวมตัวของประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้ขอเลื่อนการจัดงานพัทยามิวสิคเฟสติวัลปีนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลาย จึงจะมีการจัดขึ้นใหม่ รวมไปถึงหลายกิจกรรมที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ ก็ให้มีการเลื่อนจัดงานออกไปก่อนเช่นเดียวกัน


นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่อว่าส่วนงานที่มีการจัดขึ้นขณะนี้ อย่างงานเทศกาลว่าวระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน บริเวณชายหาดพัทยานั้น ถือเป็นการจัดงานในพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่ใช่การจัดงานที่มีการรวมตัวของผู้คน ประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบกระจุกตัว แต่จะอยู่กระจัดกระจายกันตลอดแนวชายหาด จึงสามารถดำเนิน การได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการของ ศบค. ส่วนงานแสดงสินค้างาน สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม วิถี นิว นอร์มอล ของหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เมษายนนี้ ที่บริเวณชายหาดพัทยานั้น โดยที่ทางหอการค้าฯได้มีการออกบูธแสดงสินค้าทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมไปถึงภาคตะวันออก โดยงานดังกล่าวก็เป็นการจัดในพื้นที่โล่ง ขณะที่ผู้จัดงานแจ้งว่าจะมีการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยกำหนดจุดคัดกรองเข้า-ออก พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงยังคงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 2 กิจกรรมนี้ต่อไปได้.