เมืองพัทยา รับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับส่งนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

0
17955

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 64  ที่ ลานจอดรถเวิลด์เจมส์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน จากบริษัทเอ็ม.แซท.ดี คาเซ็นเตอร์ จำกัด ในโครงการจัดหาคุรุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา 


ทั้งนี้เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวก ในการสนับสนุนภารกิจหลักการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ฯ