เมืองพัทยา มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง เตือนหากละเมิดทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท

0
124

หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะ ช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่ง ที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

โดยระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 61 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้าฉีดล้างทำความสะอาดวัดป่าสุทธิภาวัณ แยกจัมโบ้  จัดเก็บไม้หัก/โค่นที่ซอยโรงแรมชลจันทร์  เก็บกวาดทำความสะอาดชายหาดพัทยา ชุมชนรุ่งเรือง หลังโรงพยาบาลบางละมุง ซอยหนองเกตุใหญ่ ตัดหญ้าซอย รพ.บางละมุง พัทยาใต้สายสาม-แหลมบาลีฮาย-แยกจัมโบ้ ซอยเขาน้อย ชุมชนชุมสาย  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณวัดหนองใหญ่ เลียบชายหาดพัทยา  ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางสุขุมวิท 91 บดย่อยกิ่งไม้ที่เขตปลอดจอมเทียน และตักสิ่งปฏิกูลซอยชัยพฤกษ์ 2 ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน.