เมืองพัทยา พร้อมต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย นทท.ชาวจีน

0
132

เมืองพัทยา พร้อมยินดีต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ นทท.ชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ นทท.ตลอด 24 ชม. บริเวณจุดสำคัญด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้   Walking Street ตั้งแต่ 3 ทุ่ม – ตี 5  การตั้งจุดตรวจทั้งภายในเมืองพัทยา และบริเวณรอบนอก เช่น บริเวณชายหาดพัทยา , หาดนาจอมเทียน,เกาะล้าน, เขาพระตำหนัก ส.ทร.5, นาเกลือ, บ้านสุขาวดี, ตลาดน้ำ บางละมุงรอบนอก อาทิ บริเวณสวนน้ำ ไร่องุ่น เขาชีจรรย์ เป็นต้น

สำหรับด้านความปลอดภัยทางทะเล  สำนักงานเจ้าท่า สาขาพัทยา จัดเจ้าหน้าที่ประจำที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ และชายหาดพัทยา , จัดเรือ Speed Boat กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ,เฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศ พายุ ฝนคะนอง ,การตรวจสภาพเรือโดยสารพร้อมอุปกรณ์บนเรือ  และเมืองพัทยา จัด Life Guard บริเวณเกาะล้าน ที่หาดตาแหวน ,หาดนวล,ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จัดเรือรับ-ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินพร้อมรถพยาบาล
ในส่วนของภาคเอกชน  สมาคม/ชมรม ด้านการท่องเที่ยว มีความพร้อมในการให้การบริการ การต้อนรับ ดูแลเรื่องคุณภาพการบริการ /อาหารเครื่องดื่ม และกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยา รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี.