เมืองพัทยา ป้องกันไวรัสโควิด-19 เตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไว้บริการทุกจุดที่ติดต่อราชการ

0
299

เมืองพัทยา ห่วงใยประชาชน โดยจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ไว้บริการทุกจุดที่ติดต่อราชการ พร้อมทำความสะอาดจุดต่างๆ ที่ประชาชนต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ลิฟท์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดต่อราชการเมืองพัทยา

วิธีป้องกันโควิด-19 ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง