เมืองพัทยา ปรับปรุงบ่อพัก แก้ไขฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

0
107

หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณซอยโพธิสารหน้าตลาดโพธิสาร งานปรับปรุงแก้ไขฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาตรงข้ามปากซอยพัทยา13/4 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักความยาวรวม67เมตรบริเวณซอยเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ(ซอยบ้านแก้ว)ใกล้ร้านเซเว่นซอยหนองกะบอก งานปรับปรุงแก้ไขเชื่อมฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยพัทยา13/2(ไปรษณีย์) ถมทรายบริเวณชายหาดวงศ์อมาตย์หน้าสราญชลคอนโดมิเนียม Box Culvertชำรุดรั่วน้ำเสียไหลล้นออกทะเล.