เมืองพัทยา ปรับปรุงทางเท้า-บ่อพัก ลอกท่อระบายน้ำ แก้ไขฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม

0
105

หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเนื่องน้ำกัดเซาะ-วาง BoxCulvert1.50×1.50 ม.บริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกหน้าร้านเซเว่นตัดกับซอยหนองกะบอก ปรับปรุงทางเท้า+บ่อพักลดระดับลงเท่าผิวจราจรบริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์11 งานลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนพัทยาสาย2จากแยกพัทยากลางถึงวงเวียนปลาโลมา งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันมีน้ำเอ่อล้นออกมา บริเวณซอยพระตำหนัก 4  ลอกท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท บริเวณถนนสุขุมวิทหน้ามูลนิธิคุณพ่อเรย์ศูนย์พระมหาไถ่ งานสนับสนุนรถ Jcbให้ช่างดำเนินการขุดซ่อมท่อแรงดันน้ำรั่ว ของระบบบ่อสูบน้ำเสีย ข้างโรงแรมเมาท์เทนบีช บริเวณซอยเกษตรสินระหว่างซอยเกษตรสิน1 และ 3  รวมทั้งงานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็ก15 ฝา  บนรางระบายน้ำบริเวณปากซอยจอมเทียน 5 ถนนเลียบหาดจอมเทียน และปิดฝาบ่อพักชำรุดบริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 7.