เมืองพัทยา ประสานเรือนจำพิเศษพัทยา ลุยลอกท่อระบายน้ำพัทยาสายสาม ป้องกันน้ำท่วม

0
116

หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนัก ทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสาม และถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยา และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา ไม่ได้รับความสะดวกสบาย ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุด ที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชม.

โดยเมื่อ 6 ธันวาคม 61 สำนักการช่างสุขาภิบาล ได้ประสานงานกับเรือนจำพิเศษพัทยา เพื่อระดมกำลังในการตรวจสอบงานลอกท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถนนพัทยาสาย 3 หน้าร้านอาหารมุมอร่อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ.