เมืองพัทยา ประชุมแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวทาง “Kohlarn sandbox”

0
179

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 9  มิถุนายน 64  ที่ โรงแรม Intercontinental Pattaya  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเตรียมเปิดเมืองนำร่อง รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง​ประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นาย บุญอนันต์ พัฒนสิน นายก PBTA นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออก นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว​จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนเกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม  เนื่องด้วยจะมีการเริ่มต้นเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโมเดล Phuket Sandbox ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 โดส นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยว่า ในส่วนของเมืองพัทยา สำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นโมเดลเดียวกันกับ Phuket sandbox คือที่ “เกาะล้าน” โดยจะทำเป็น “Kohlarn sandbox” เนื่องจากสามารถจำกัดพื้นที่ได้ง่าย ทั้งนี้จะประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ และประชาชนบนพื้นที่เกาะล้าน ว่าจะทำในลักษณะของการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือทำในลักษณะ sandbox คือรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ในขณะที่ตอนนี้จังหวัดชลบุรียังได้รับวัคซีน ไม่ถึง 2 แสนคน หากเป็นไปตามแผนที่ทางรัฐบาลได้ประกาศ ทุกคนจะยังคงได้รับวัคซีนตามแผนอยู่ ภายในสิ้นปีนี้ประชาชนทั้งหมด 70% จะได้รับวัคซีนแต่ถึงอย่างไรแผนที่จะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 64 พร้อมจะเปิดตามแผนที่รัฐบาลมีมติไว้อยู่แล้ว นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อว่า แผนที่จะเปิดการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ในวันที่ 1 ตุลาคม ได้กำหนดและมีความเห็นเป็นแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว แบบไม่ต้องกักตัว ในรูปแบบจำกัดขอบเขต ซึ่ง Sealed Approach ประกอบด้วย Sealed Route และ Sealed Area ซึ่งในขณะนี้แผนการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีได้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในที่ประชุมได้กำหนดและมีความเห็นเป็น Sealed Route ของการท่องเที่ยวเป็นเฉพาะพื้นที่เส้นทาง การเดินทางในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน เช่น ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพักโรงแรมไหนก็ต้องท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดให้เฉพาะ ซึ่งจะมีข้อกำหนดออกมาว่าในการที่จะเป็น Sandbox ในเรื่องของโรงแรม หรือเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็น Sealed Route จะมีที่ไหนและจะมีข้อกำหนดออกมาจะเป็นแบบไหนบ้าง ซึ่งจะเป็นในเรื่องการดำเนินการระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา นำเสนอ ศบค. CCSA ส่วนกลางพิจารณาต่อไป

ด้าน ธเนศ ศุภรสหัสรังสี” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว​จังหวัดชลบุรี เผยประเด็นสำคัญที่จะสามารถเปิดเมืองพัทยาคงต้องพึ่งปัจจัยหลักก็คือการฉีดวัคซีนให้ชาวพัทยาที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 70 %  และจะต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการในล๊อตต่อไป  หากทำได้ก็มีส่วนที่จะเปิดเมืองพัทยาตามรอยภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ได้  ที่สำคัญคืออยากให้ทางภาครัฐเร่งหาแนวทางการ ให้ทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวก่อน ส.ค.-ก.ย. ก่อนจะเปิดจริงตามกำหนดในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อกระตุ้นเศษรฐกิจก่อนปลายอุโมงค์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหนักหากจะต้องรอถึงเดือนตุลาคม เกรงว่าจะนานเกินไป