เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันพัทยามาราธอน ครั้งที่ 28

0
84

เมื่อ 9 กรกฎาคม 62 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันพัทยามาราธอน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 โดยเมืองพัทยา ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” การแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 62 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้เป็นงานวิ่งมิติใหม่ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน และคาดว่าปีนี้จะได้รับความสนใจจากนักวิ่งและผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน  ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเมืองพัทยา สู่การเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กับประเทศในภาพรวม

สำหรับการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ  ประเภทมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร ควอเตอร์มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร  สามารถติดตามรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.pattayamarathon.go.th โดย Start/Finish หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นอกจากนี้ยังมีประเภท ไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร Start/Finish หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค , วีลแชร์ , นักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายและหญิง  และประเภทประชาชนทั่วไป

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านการปฐมพยาบาล การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านการรักษาความสะอาด นอกจากนี้ในที่ประชุมดังกล่าว ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกแห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับ และอาจมีการให้ส่วนลดสำหรับการเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน.