เมืองพัทยา ประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบ จากการระบาดไวรัสโควิด-19

0
105

เมื่อ 22 เมษายน 63  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4  พร้อมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ผู้ประกอบการ ผู้แทนจากสมาคม หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ได้รับความเดือดร้อน เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุม หามาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยบูรณาการร่วมกับมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆ ในการแจกอาหารให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเมืองพัทยาได้อำนวยความสะดวก พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จัดระเบียบตามมาตรการเว้นระยะห่างผู้เข้ารับการบริจาคอีกด้วย ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์จะนำอาหารมามอบให้แก่ประชาชนนั้น สามารถแจ้งมาได้ที่ Pattaya Contact Center หมายเลข 1337 ซึ่งเมืองพัทยาจะได้ประสานนำเจ้าหน้าที่ไปร่วมจัดระเบียบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้ในส่วนของเมืองพัทยา  ได้มีมาตรการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับบุคคลเร่ร่อน ที่ขาดรายได้ ได้มีที่พักอาศัย พร้อมอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 ทั้งนี้ได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป.

Loading…