เมืองพัทยา ประกาศขยายเวลาให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ

0
124

เมืองพัทยา ขยายเวลาให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์-24 มีนาคม 2562 ในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 08:30 น. – 18:30 น. และวันอาทิตย์ 08:30 น. – 16:30 น.)ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 038-253133 – 35 หรือที่ Pattaya Contact Center 1337ตลอด 24 ชั่วโมง