เมืองพัทยา บูรณาการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

0
228

เมื่อ 13 เมษายน 64  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาวต่อเนื่อง  โดยเมืองพัทยาได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยได้มีการวางแผนการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ ทั้งในพื้นที่เมืองพัทยารวมไปถึงเกาะล้านที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมากในแต่ละวันนั้น ได้มีการกำชับให้ในเข้มในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของ ศบค.ทุกขั้นตอนสูงสุด

ส่วนมาตรการการดูแลทั่วไป โดยเฉพาะการจราจรนั้น ก็ได้มีการบูรณาการ่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยว ข้องไม่ว่าจะเป็น สภ.เมืองพัทยา สภ.บางละมุง ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประจำจุดต่างๆ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนยังเมืองพัทยาในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องได้รับความสะดวกสบาย


นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อไปอีกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงเกาะล้าน ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ แม้เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จะยังอยู่ในพื้นที่สีเหลือง ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง แต่ก็มีการดำเนินการภายใต้มาตรการอย่างเข้มตาม ศบค. จึงอยากจะเชิญชวนนักท่อง เที่ยวเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา พื้นที่ใกล้เคียงและเกาะล้าน ทั้งนี้ขอให้ทุกคนที่เดินทาง ไม่ว่าจะไปยังพื้นที่ใดขอให้มีการเดินทางโดยสวัสดิภาพ และยังต้องตั้งการ์ดสูง เพื่อป้องกันโควิด-19.