เมืองพัทยา บูรณะฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ เขตปลอดจอมเทียน เรียบร้อยแล้ว

0
112

ตามที่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 62 คณะสภาเมืองพัทยา นำโดย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นปาล์ม บริเวณชายหาดจอมเทียน เขตปลอดจอมเทียน และได้มอบหมายฝ่ายสวนสาธารณะ​ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เร่งบูรณะ ฟื้นฟูต้นไม้ โดยไม่ใช้สารเคมี ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวนั้น​

โดยล่าสุดเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 62 ฝ่ายสวนสาธารณะ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ พร้อมเดินควบคู่ไปกับการพัฒนาในทุกๆด้าน​ให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองที่สวยงาม​ มีความสะดวก​ สะอาด​ ปลอดภัยตามนโยบายของนายกเมืองพัทยาต่อไป.