เมืองพัทยา นำรถน้ำฉีดล้างถนน ลดปัญหาฝุ่นละออง พร้อมเร่งคืนผิวจราจรให้เสร็จตามสัญญาการก่อสร้าง

0
206

By PCPR

เมื่อ 30 กรกฎาคม 62  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำรถ JCB ไถดินที่ตกบนพื้นผิวถนน ฝั่งตรงข้ามคลองปึกพลับ นาเกลือ ตลอดแนวถนนถึงซอยนาเกลือ 11 ก่อนที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก นำรถน้ำฉีดล้างผิวถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ หลังจากที่รับร้องเรียนจากประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และมีฝุ่นเป็นจำนวนมาก

ตามที่เมืองพัทยา ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา เป็นผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน โดยจุดแรกเริ่มตั้งแต่ถนนฝั่งตรงข้ามคลองปึกพลับ ถึงซอยนาเกลือ 11 โดยปิดการจราจร 1 ช่องการจราจร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างสิ้นสุดตามสัญญา ในวันที่ 14 สิงหาคม 62 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างจุดในต่อๆ ไปตามสัญญาโครงการจนแล้วเสร็จ  โดยในเบื้องต้น รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ดำเนินการนำรถมาฉีดล้างผิวถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ขณะดำเนินการก่อสร้าง 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์.