เมืองพัทยา ทำตาข่ายดักขยะต้นทาง คลองนาเกลือ แก้ไขปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำ

0
75

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 63   ที่  คลองนาเกลือ  นายมาโนช  หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ทางเมืองพัทยาได้มีการดำเนินการทำตาข่ายดักขยะ บริเวณต้นทางคลองนาเกลือ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำ  ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เมือมีฝนตกลงมา ช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

นายมาโนช เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุสุดท้าย ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ใกล้คลอง ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ลูกหลาน  ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของชาวพัทยา และผู้อยู่อาศัยที่บ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงแม่น้ำลำคลอง.