เมืองพัทยา ทาสีตีเส้นจราจรฟุตบาธถนนพัทยาเหนือ สร้างความตระหนักให้ประชาชนเคารพกฎจราจร

เมื่อ 5 สิงหาคม 62 ที่ ถนนพัทยาเหนือ ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่างเมืองพัทยา ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร บริเวณถนนพัทยาเหนือ โดยดำเนินงานตั้งแต่บริเวณช่วงหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จนถึงช่วงแยกถนนเพ็ชรตระกูล และจะดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จให้ครอบคลุมพื้นที่โดยเร็วที่สุด
โดยกำหนดตีสีเส้นสัญลักษณ์จราจรสีขาวแดง จุดห้ามจอดรถ ในบริเวณริมถนนไหล่ทางแยกไฟแดง สาเหตุเนื่องมาจากที่ผ่านมา มักมีผู้ฝ่าฝืนกฎเครื่องหมายจราจร จอดรถในที่ห้ามจอด ส่งผลให้ถนนแคบลงการจราจรติดขัด ซึ่งอาจจะมีทั้งจงใจฝ่าฝืน หรือด้วยสัญลักษณ์ที่ซีดจางเสื่อมสภาพตามระยะเวลา ส่งผลต่อการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบด้านการจราจร และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น.