เมืองพัทยา ทาสีตีเส้นจราจรและทาสีทางม้าลาย ทางเข้าซอยโรงพยาบาลบางละมุง

0
81

เมื่อ 30 เมษายน 62 ที่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมเครื่องมือ ดำเนินการทาสีตีเส้นสัญลักษณ์จราจร และทาสีทางม้าลายและเส้นทะแยง หลังจากที่เครื่องหมายเดิมบางส่วนพบว่าชำรุด และมีสภาพเสื่อมโทรมจนผู้สัญจรเห็นได้ไม่ชัดเจน โดยบริเวณภายในซอยโรงพยาบาลบางละมุง นับว่าเป็นจุดที่มีประชาชนใช้สัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก เครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งในบริเวณนี้ จึงควรที่จะมีสัญลักษณ์จราจร ให้ผู้สัญจรผ่านไปมาเห็นได้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดกรณีการฝ่าฝืนวินัยจราจร จนอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

โดยเจ้าหน้าได้ดำเนินการทาสีตีเส้น แบ่งช่องการจราจรใหม่ หลังเส้นเก่าเลือนลางไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางการจราจรเกิดความสับสน เนื่องจากความไม่ชัดเจนของเส้นจราจร พร้อมทำการกวาดทรายบริเวณไหล่ทางเท้าออก เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดการลื่นไถล และหวั่นเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย.