เมืองพัทยา-ททท.ประชุมเตรียมจัดงาน Thailand Cultural Music Festival 2019

0
110

เมื่อ 22 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมจัดงาน Thailand Cultural Music Festival 2019 โดยมีตัวแทนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยเมืองพัทยา จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรี Thailand Cultural Music Festival 2019 ในวันที่ 31 -1 มิถุนายน 62 นี้ ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การจัดกิจกรรมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และสามารถสร้างจุดขายให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ในด้านเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆในพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท่องถิ่น.