เมืองพัทยา ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละครเลอง็อค ประเทศเวียดนาม

0
116

เมื่อ 16 ตุลาคม 62  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นางแพม ทิหง (Ms. Pham Thi Hong) ประธานศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหาร พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งโชว์การแสดงเปลี่ยนโฉม 5 ชุด ซึ่งเป็นการแสดงการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเวียดนามนับถือ ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและชมการแสดง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ได้รับการติดต่อจาก The Center for Education and Community Development ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่นำคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปิน จำนวน 16 คน มาทัศนศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งโชว์การแสดงเปลี่ยนโฉม 5 ชุด ซึ่งเป็นการแสดงการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียดนามนับถือ โดยได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม จากยูเนสโก้ นำมาเผยแพร่ให้ได้รู้จักอีกด้วย.