เมืองพัทยา ตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

เมื่อ 18 มีนาคม 63 ที่ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย  เมืองพัทยา ได้บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลเมืองพัทยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และแจกเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

โดยเมืองพัทยาจะดำเนินการฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อโรคตามสถานศึกษา แหล่งชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้เมืองพัทยาปลอดภัยจากไวรัส โควิด-19.