เมืองพัทยา ดำเนินการลอกท่อร่องกลางถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ รองรับการระบายน้ำที่ดียิ่งขึ้น

0
168
สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา  ทำการขุดลอกท่อ บริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ให้ถนนทุกสายสามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น
สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ทำการขุดลอกท่อ บริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ให้ถนนทุกสายสามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น

เมื่อ 31 กรกฎาคม 61 ที่ บริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ในการพัฒนาการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ในการเข้าตรวจสอบตะกอน ลอกท่อระบายน้ำ เก็บวัชพืชที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดขยะ หรือสิ่งปฏิกูล ซึ่งไปอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขังรอการระบาย ในพื้นที่เมืองพัทยา เมื่อมีกระแสฝนตกลงมาอย่างหนัก

พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมผนังรางระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิท หน้าโรงเรียนเมืองพัทยา4 (หนองใหญ่) และได้มีการตรวจสอบตะกอนภายในท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาไปชลบุรี จากปากซอยชัยพฤกษ์ ถึงปากซอยวัดบุณย์กัญจนาราม เคลียร์พื้นที่ทิ้งตะกอนภายในบ่อบำบัด 80 ไร่ และขนเศษวัสดุไม่ใช้แล้วไปทิ้ง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมตะแกรงกรองขยะที่ชำรุด ทำการเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำ ฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทั่วเขตพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งจะทยอยเร่งดำเนินการให้ทั่วถึง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ให้ถนนทุกสาย ให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว.