เมืองพัทยา ซ่อมแซมถนนสุขุมวิท และถนนพัทยากลาง พร้อมเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

0
149

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 62  เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัว เป็นหลุมลึก บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าคิงเพาเวอร์ ถนนพัทยากลางช่วงร้านศิลปบรรณ และหน้าตลาดพระดุล โดยมีนายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุ

สืบเนื่องจากบริษัทผู้รับเหมา ได้ดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้า และระบบประปาลงใต้ดิน รวมทั้งปรับปรุงระบบภูมิทัศน์การจราจร ซึ่งเป็นไปตามแผนโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ และได้คืนผิวการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดไปแล้วนั้น ซึ่งที่ผ่านได้รับแจ้งว่ามีประชาชนได้รับอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนเกิดการยุบตัวเป็นหลุมลึก จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าพื้นผิวใต้ล่างของชั้นดิน เกิดกาสไลด์ตัว จึงทำให้เกิดการยุบตัวของชั้นผิว ทำให้ถนนเกิดรอยแยก เป็นหลุมลึก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเบื้องต้น สำหรับระยะยาวจะเชิญการไฟฟ้าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนให้น้อยที่สุด.