เมืองพัทยา ฉีดล้าง ลอก-ล้างท่อ ระบายน้ำอุดตัน ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

0
123

หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

โดยดำเนินการฉีดล้างราง และท่อระบายน้ำ บริเวณภายในตลาดใหม่นาเกลือ ลอกรางระบายน้ำอุดตันบริเวณลานจอดรถตลาดเก่านาเกลือ (ลานโพธิ์)ข้างสวนสาธารณะลานโพธิ์ บริเวณซอยพระตำหนัก 4 หน้าสมบัติพัทยาคอนโดเทล  งานขุดถนนปรับระดับ ลงเหล็กรางฯประกอบแบบพร้อมเทคอนกรีตพื้นรางระบายน้ำ บริเวณถนนเลียบหาดจอมเทียนตรงปากซอยจอมเทียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน.