เมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรควัดธรรมสามัคคี ป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด -19

0
86

เมื่อ 21 มีนาคม 63  เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ภายในและพื้นที่โดยรอบของวัดธรรมสามัคคี เพื่อสร้างความมั่นใจ พัทยาปลอดภัยจากไวรัส โควิด-19 นอกจากนี้ เมืองพัทยาจะดำเนินการฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อโรค ไปตามสถานราชการส่วนที่เหลือ ตลาดสด แหล่งชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดำเนินการสื่อสารสร้างความตระหนักรับรู้กับประชาชน สถานประกอบการร้านค้า โดยรอบในชุมชนวัดธรรมสามัคคี เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และเชิญชวนร่วมดำเนินการ​ BIG CLEANING พร้อมกันวันที่​ 27​ มีนาคม 63​ นี้