เมืองพัทยา จับมือโทรคมนาคมแห่งชาติ ทดลองติดตั้งเครื่องประตูสมาร์ทเกจ รองรับมาตรการป้องกันโควิด-19

0
313

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ประชุม ศบค. ได้มีมติประกาศให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยต้องให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน, งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการให้ซื้อกลับบ้านได้จนถึง 21.00 น., ปิดสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง 21.00 น., ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโตรุ่ง เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น.ถึงไม่เกิน 23.00 น., ขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่นั้น

ล่าสุดเมื่อ 30 เมษายน 64  ที่ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยา ร่วมกับ โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ทดลองติดตั้งประตูแบบสมาร์ทเกจ ซึ่งเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และฟังก์ชั่นจดจำใบหน้าในการคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้าน โดยการทำงานของประตูสมาร์ทเกจ จะทำงานผ่านระบบ 5 G ตามนโยบาย NEO PATTAYA ของเมืองพัทยา 


สำหรับการทำงานของเครื่องประตูสมาร์ทเกจจะมีการเก็บข้อมูลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ผ่านไปเกาะล้าน พร้อมได้มีการเสริมระบบความปลอดภัยในการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกนวัดอุณหภูมิร่าง หากประชาชนและนักท่องเที่ยวรายใดมีอุณหภูมิร่างกายที่สูง และไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เครื่องดังกล่าวจะไปเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ผ่านลงไปยังท่าเทียบเรือได้ ทั้งนี้การติดตั้งประตูสมาร์ทเกจที่ทำงานผ่านระบบ 5 G นั้น เป็น 1 ในการทำ MOU ร่วมกันระหว่างเมืองพัทยาและโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในโครงการ 5 G ของเมืองพัทยา.