เมืองพัทยา จัดโครงการ หมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยาตลาดนัดการเคหะเทพประสิทธิ์

0
183
ชาวต่างชาติที่ทราบข่าวนำลูกมาเข้ารับบริการ จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา
ชาวต่างชาติที่ทราบข่าวนำลูกมาเข้ารับบริการ จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 24 พฤษภาคม 60 ที่ บริเวณตลาดนัดการเคหะเทพประสิทธิ์      นางมณีรัตน์ ลาวัลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เมืองพัทยา นำหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  “ในโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา”  เพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยรับ – ส่งต่อจากโรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคเรื้อรัง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอาง สมุนไพรใกล้ตัว นวดเพื่อสุขภาพ แจกทรายอะเบท ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิและถุงยางอนามัย รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.และวันที่ 26 มิ.ย.ก็จะมีการออกหน่วยเช่นกันที่ชุมชนชัยพฤกษ์ 2  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09 1442 6569 หรือที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
บริการตรวจสุขภาพทั่วไป