เมืองพัทยา จัดสัมมนาทางวิชาการ เมืองพัทยากับการยุติเอดส์

0
160

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 62 ที่ ห้องประชุมปาร์ควิว 1 โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ พัทยานายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ  “เมืองพัทยากับการยุติเอดส์:Pattaya as a Fast Track City in Ending AIDS” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจากสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หน. ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ