เมืองพัทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี

0
81

เมื่อ  29 พฤศจิกายน 62  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี ซึ่งมีฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ฝ่ายบริหาร นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 3 ท่าน ผู้แทนชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อด้วยการวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้ซึ่งมอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ให้กับเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2523 เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ เมืองพัทยา มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ 2499 แต่มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร.