เมืองพัทยา จัดประชุมทำแผนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือจัดหาที่พักพิง

0
119

เมื่อ 14  สิงหาคม 62  ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอธิพัชร์  ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมทำแผนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน  โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม  อาทิ นางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางมยุรี  ดำเนินผล ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ตัวแทนจากสำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา พันตำรวจตรีจิรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว และตัวแทนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการบูรณาการร่วมกันให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่เมืองพัทยา

เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยาประสบปัญหาคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อน คนจรจัดจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการเรี่ยไร่เงิน หรือไปสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณะ และที่เอกชนที่ปล่อยร้าง ยึดครองเป็นที่พักพิง ซึ่งคนเร่ร่อนก็มีทั้งเป็นคนไทย ต่างด้าว รวมถึงชาวต่างชาติ ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนมากมาย และเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ที่ผ่านมาทางด้านเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน พยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ แต่ก็เหมือนการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เมื่อจับไปสักพักก็กลับมาที่เดิมซึ่งกราฟตัวเลขคนเร่ร่อนในเมืองพัทยา เปรียบเทียบในปี  2561- 2562  เพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิงอย่างเห็นได้ชัดเจน

ซึ่งการประชุม ได้หาแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยทางด้าน นายอธิพัชร์  ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ได้เสนอให้มีการพัฒนาในอนาคตว่าจะต้องมีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ รวมไปถึงหาที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และคนขอทานในพื้นที่ชุมชนต่อไป.