เมืองพัทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 62 สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ หนุนให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ

0
117

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 61  ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษา ในระบบและนอกระบบ  นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา และคณะครู เข้าร่วมประชุม

โดย สำนักการศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. บริเวณพื้นที่ลานหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงดนตรีอูคูเลเล่ วงดนตรีโปงลาง การเล่านิทาน การแสดงมายากล การเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง พร้อมทั้งร่วมสนุกกับการจับคูปองเพื่อรับของรางวัล การเล่นเกมต่างๆ และยังมีซุ้มการแสดงนิทรรศการ จากทางโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม เพื่อสร้างสีสันและมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆ.