เมืองพัทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความสุข

0
200

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 12 มกราคม 62  ที่ ลานหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษา /เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม​ เพ็ชรเกตุ​ รองปลัดเมืองพัทยา​ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ อย่างคับคั่ง

ด้วยทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 62 เมืองพัทยาโดยสำนักการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยปิดถนนเส้นหลัก ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่แยกปริญญา ถึงถนนเพ็ชรตระกูล และพื้นที่โดยรอบภายในบริเวณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดบูธถึง 29 บูธ สร้างสีสันภายในงานนอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมให้น้องๆ ได้เข้าร่วมสนุก ถึง 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานสังคม ฐานอังกฤษ ฐานคณิต ฐานศิลปะ โดยมีรางวัลกว่า 2,000 ชิ้น พร้อมทั้งเด็กยังได้ร่วมกันสนุกกับการจับคูปอง ลุ้นรับของรางวัล และการเล่นเกมต่างๆ พร้อมเดินชมบูธการแสดงนิทรรศการจากทางโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม สร้างสีสัน สร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยบรรยากาศพบว่า มีประชาชน ผู้ปกครอง ต่างนำบุตรหลาน น้องๆหนูๆ เข้าร่วมงานวันเด็กเป็นจำนวนมาก โดยมีคำขวัญประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออกในด้านต่างๆ อีกทั้ง เพื่อให้เด็กเยาวชนในวันนี้เป็นคนดีในสังคมต่อไป.