เมืองพัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ให้สังคมตระหนักป้องกัน

0
96

เมื่อ 1 ธันวาคม 62 ที่ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก โดยขบวนเริ่มที่ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง   ยาวไปจนถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 8  

ทั้งนี้ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้สังคมโลก ได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์ ซึ่งยุทธศาสตร์เอดส์แห่งชาติ กำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุม ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว   ภายในงานมีจัดนิทรรศการ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และเล่นเกมส์ทายปัญหา พร้อมทั้งชมการแสดงรีวิวประกอบเพลงรณรงค์วันเอดส์โลก การแสดงศิลปะการฟ้อนรำไทยประยุกต์ การแสดงสร้างความบันเทิงให้ข้อคิดการป้องกันโรคเอดส์ และการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ให้ข้อคิดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และแจกถุงยางอนามัย แผ่นพับเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนัก.