เมืองพัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

0
84

เมื่อ 7 สิงหาคม 62  นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการในบริเวณซอย 6 (ยศศักดิ์) เมืองพัทยา โดยมี นางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของประเทศไทย ปี 2561 พบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง และแผลริมอ่อน ในปัจจุบันยังมีประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรค และยังไม่เข้าถึงการป้องกัน รวมถึงการตรวจรักษาที่มีประสิทธิผล เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติดร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณซอย 6(ยศศักดิ์) โดยวันที่ 8-9 สิงหาคม 62 จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ.