เมืองพัทยา งดให้บริการทางเลขหมาย 1337 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากระบบขัดข้อง

0
488
มพย.งดให้บริการทางเลขหมาย 1337 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากระบบขัดข้อง แจ้งให้ใช้หมายเลขสำรอง โทร.038-253100 และ 038-413361
มพย.งดให้บริการทางเลขหมาย 1337 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากระบบขัดข้อง แจ้งให้ใช้หมายเลขสำรอง โทร.038-253100 และ 038-413361

เมื่อ 24 กรกฎาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเมืองพัทยาแจ้งว่า เมืองพัทยาได้งดให้บริการทางเลขหมาย 1337 เป็นการชั่วคราว  เนื่องจากระบบขัดข้อง และอยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขระบบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  โดยผู้สื่อข่าวพัทยาเมล์ได้ทำการลองติดต่อไปยังเบอร์ 1337 เพื่อทดลอง พบว่ามีการตั้งเป็นสายอัตโนมัติ เป็นเสียงประชาสัมพันธ์เอาไว้ว่า “หยุดปรับปรุงระบบชั่วคราว “

ซึ่งระหว่างดำเนินงานได้แจ้งให้ประชาชนที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูล สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข  038-253100 และ 038-413361 เป็นการชั่วคราว และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะกลับมาใช้ที่เบอร์เดิมจะแจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบอีกครั้ง .