เมืองพัทยา ขุด ลอกคูคลอง ร่องกลางถนนสุขุมวิท รองรับการระบายน้ำ

0
294
สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำ และคูคลอง ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เพื่อรองรับการระบายน้ำ
สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำ และคูคลอง ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เพื่อรองรับการระบายน้ำ

เมื่อ 15 ตุลาคม 60 หลักจากที่พื้นที่เมืองพัทยาเกิดฝนตกชุกหนาแน่น ทางด้านสำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำ และคูคลองต่างๆ ได้แก่ บริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิท หน้าตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา ร่องกลางถนนสุขุมวิทหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (หนองใหญ่) ร่องกลางถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิทพัทยา 45 (ห้าธันวา) และจัดเก็บขยะภายในบ่อสูบท้ายซอยหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 2 หลังโรงเรียนเมืองพัทยา6 นอกจากนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ทั้งเจ้าหน้าที่กองช่างฯและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดอุทกภัย เพื่ออำนวยสะดวก และบรรเทาความเดือนร้อนต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว ในช่วงที่มีภัยจากธรรมชาติ.