เมืองพัทยา ขอความร่วมมือประชาชนรุกล้ำที่สาธารณะคลองนาเกลือ เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

0
150
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ภายในคลองนาเกลือ บริเวณหลังวัดชุมชนช่องลม (คลองนกยาง)
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ภายในคลองนาเกลือ บริเวณหลังวัดชุมชนช่องลม (คลองนกยาง)

เมื่อ 6 กรกฎาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา สภาพพื้นที่ภายในคลองนาเกลือ บริเวณหลังวัดชุมชนช่องลม (คลองนกยาง) โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชลบุรี   ประชาชนชาวชุมชนวัดช่องลม เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะคลองนาเกลือ บริเวณชุมชนหลังวัดช่องลม (คลองนกยาง)

โดยอาศัยความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มีสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารห้องพักให้เช่า และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่รุกล้ำพื้นที่คลองสาธารณะ เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมร่วมไม้ ร่วมมือรักษาความสะอาด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสวยงาม

ประชาชนชาวชุมชนวัดช่องลม เข้าร่วมประชุมร้องขอความเห้นใจ และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะคลองนาเกลือ บริเวณชุมชนหลังวัดช่องลม (คลองนกยาง)
ประชาชนชาวชุมชนวัดช่องลม เข้าร่วมประชุมร้องขอความเห้นใจ และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะคลองนาเกลือ บริเวณชุมชนหลังวัดช่องลม (คลองนกยาง)

ทั้งนี้หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า มีบ้านพักอาศัยที่เข้าข่ายเป็นบ้านเช่าอยู่จำนวน 20 ราย รวม 79 ห้อง จึงได้เชิญประธานชุมชนพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง หารือแนวปฏิบัติแจ้งผู้เช่าพักอาศัย ให้ทำการจัดหาที่อยู่ใหม่ ก่อนที่เมืองพัทยาจะดำเนินรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านเช่า อาคารดังกล่าว พร้อมดำเนินการขุดลอกคลองจุดต่อๆไป

ในการนี้หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนว่า มีกำแพงวัดขนาดใหญ่ก่อสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ เมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า มีกำแพงขนาดใหญ่ของวัดช่องลมที่ได้ดำเนินการก่อสร้างรุกล้ำคลองบางส่วน จึงได้เชิญผู้แทนของวัดช่องลม รับทราบนโยบาย โดยที่ผู้แทนของวัดฯ รับทราบปัญหาและยินยอมที่จะดำเนินการรื้อถอนกำแพงบริเวณที่ปิดขวางทางน้ำอยู่ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเป็นการป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป