เมืองพัทยา กวาดล้างทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด

0
108

เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค และฝ่ายบริการรักษาความสะอาด และสิ่งปฏิกูล สำนักการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ทีมงานจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาด กวาด ล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอยู่เสมอ กินร้อน ช้อนตนเอง หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน

โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าทำการกวาดล้างทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดกระทึงทอง ตลาดขวัญเมือง วัดบุณย์กัญจนาราม Jomtien beach playground  ชุมชนลานโพธิ์นาเกลือร้านขายเสื้อผ้า ลานโพธิ์นาเกลือ  ร้านขายยา ลานโพธิ์นาเกลือ  ร้านขายข้าว ลานโพธิ์นาเกลือ  และวัดป่าสุทธิภาวัณ.

Loading…