เมืองพัทยาได้บริษัทเอกชนจัดเก็บขยะใหม่แล้ว พร้อมเก็บต่ออีก 5 เดือน ก่อน TOR 5 ปี จะแล้วเสร็จ เริ่ม 1 มีนาคมนี้

0
163

เมื่อ  26 กุมภาพันธ์ 62 นายมาโนชย์  หนองใหญ่  รองนายกเมืองพัทยา  ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว  ถึงผลการคัดเลือกบริษัทเอกชนในการจัดเก็บขยะ ในพื้นทีเมืองพัทยาต่อ  จากเดิมมี บริษัท เอ็ดวานเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะหมดสัญญาลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้    โดยได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจเข้ามาทำการยื่นข้อเสนอและยื่นคุณสมบัติ  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  พบว่ามี  2 บริษัทที่ยื่นขอเข้าทำการจัดเก็บขยะในพื้นที่  ได้แก่  บริษัท เอ็ทวานเทคอินเตอร์เนชั่นเนล  บริษัทเดิมที่จัดเก็บอยู่   ส่วนบริษัทใหม่  ได้แก่  บริษัทอินเทิร์น ควีน เวิล์ด  จำกัด

               ทั้งนี้จากผลการพิจารณา จากคณะกรรมการของเมืองพัทยา  ปรากฏว่า  บริษัท อินเทิร์น ควีน เวิล์ด จำกัด   ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในการเข้ามาทำการจัดเก็บขยะต่อจากบริษัทเดิม  ด้วยเหตุผลที่ลักษณะของรถในการจัดเก็บที่มีความสมบูรณ์กว่า  ได้มาตรฐานกว่า และมีราคาในการจัดเก็บถูกกว่ารายเดิม 6%  นอกจากนี้ยังพบว่า   บริษัท อินเทิร์น ควีน เวิล์ด จำกัด   ยังมีประสบการณ์ในการจัดเก็บขยะจากจังหวัดระยอง  และอีกหลายพื้นที่  โดยพบว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า การจัดเก็บขยะในหลายพื้นที่ได้มาตราฐาน    ทั้งนี้บริษัทใหม่จะเข้ามาดำเนินการจัดเก็บแทนรายเดิม โดยจะทำการจัดเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 62     ส่วนการดำเนินการจัดทำ TOR 5  ปี  เรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยาระยะยาวนั้น  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้   ส่วนเดือนพฤษภาคม น่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่  ที่จะเข้ามาทำจัดเก็บขยะในพื้นที่เมือพัทยาในสัญญา 5 ปี   สำหรับปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยา  พบว่าหากมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีคุณภาพ  สามารถร้องเรียนผ่านมาได้ ทุกช่องทาง  เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหา.