เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน CLMV จากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม

0
108

เมื่อ 11.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 62  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมคณะสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศ CLMV จากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จำนวน 25 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมงาน CLMV Familiarization Trip 2019 “Honour Your Creation” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 62 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และประสบการณ์ตรงผ่านการเยี่ยมชมสถานที่จริงที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานประชุมและนิทรรศการบนเส้นทาง กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี  โดยคณะได้เดินทางมาเมืองพัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 241 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วย สสปน. มีกำหนดการจัดงาน CLMV Familiarization Trip 2019 “Honour Your Creation” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยเชิญสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และประสบการณ์ตรงผ่านการเยี่ยมชมสถานที่จริง ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานประชุมและนิทรรศการบนเส้นทาง กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสองเมืองไมซ์หลัก นับเป็นช่องทางการขยายโอกาสทางการขาย และการตลาด เจาะกลุ่มประเทศ CLMV ให้เดินทางมาจัดงานหรือร่วมงานในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต เพื่อขยายโอกาสของการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนกลุ่มประเทศ CLMV เข้าถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อไป.