เมืองพัทยาให้การต้อนรับ HWASEONG CITY ประเทศเกาหลี ในโอกาสมาเยือน เพื่อศึกษาประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย

0
102

เมื่อ 11.00 น.วันที่ 17 เมษายน 62 นายรัตนชัย สิทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ร่วมให้การต้อนรับคณะ HWASEONG CITY จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การเดินทางมาเยือนครั้งนี้ เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องประเพณี วัฒนธรรมเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ทั้งนี้ผู้แทนเมืองพัทยาได้เชิญชวนคณะที่มาเยือนร่วมกิจกรรมในช่วงดังกล่าวนี้ด้วย หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะฯ ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา.