เมืองพัทยาใช้ข้อความอักษรเป็นป้ายบอกทาง ลดความสับสนจอดรถท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

0
78

เมื่อ 11 มีนาคม 63  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการโบกรถ บริเวณสี่แยกท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการจัดระเบียบการเดินรถทัวร์ รถตู้โดยสารสาธารณะ โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง กรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อความอักษรเพื่อใช้เป็นป้ายบอกทาง แก้ไขปัญหาความสับสนของประชาชนที่จะนำรถไปจอดบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ซึ่งในประชุมมติมอบหมายให้สำนักการช่างดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง บริเวณทางลงสะพานต่างระดับท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และพื้นถนน

โดยมีข้อความอักษร ดังนี้  บรรทัดแรก มีรูปลูกศรสีขาวเลี้ยวซ้าย และ ตรงไป อยู่ด้านข้อความ “ท่าเรือพัทยาใต้ (บาลีฮาย)” บรรทัดสอง มีรูปลูกศรสีขาวเลี้ยวซ้าย อยู่ด้านข้อความ “รถทัวร์ รถตู้ เข้าช่องทางซ้าย” และในเวลาต่อมาได้หารือเพื่อพิจารณาจุดกลับรถถนนสุขุมวิท หน้าห้างแมคโคร สืบเนื่องจากจุดดังกล่าวมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการปิดจุดกลับรถ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ.