เมืองพัทยาและเจ้าท่า เกี่ยงแก้ปัญหาสะพานรุกคลองพัทยาใต้ ไร้การดำเนินการเด็ดขาด

0
106

เมื่อ 13 .00 น วันที่ 19 พฤศจิกายน 62  ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณคลองพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่สะพานปูน ที่มีการก่อสร้างคร่อมข้างพัทยาใต้ เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างด้านหลังโดยไม่ได้อนุญาต หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า กรณีนี้หลังจากที่เมืองพัทยาลงพื้นที่มาตรวจสอบ พร้อมทำการปิดหมายระงับการใช้ รวมทั้งการรื้อถอนสะพานจนครบกำหนดไปแล้ว ซึ่งระบุว่าหากยังคงฝ่าฝืน เมืองพัทยาก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และจะทำการื้อถอนเองนั้น แต่จนแล้วจนรอดปรากฏว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม มิหนำซ้ำสะพานดังกล่าวยังกลับมีการปรับปรุงมีการตั้งเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น

จากกรณีที่เมืองพัทยามีนโยบายสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนพื้นที่สาธารณะ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณคลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือ ซึ่งพบว่ามีประชาชน  และผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำในคลองสาธารณประโยชน์ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามข้อ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการดูแลและรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 จึงได้มอบหมายให้นายช่างตรวจเขต ประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดจากสำนักงานที่ดิน ตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว

โดยในส่วนของคลองพัทยาใต้นั้น ที่ผ่านมามีแผนโครงการในการขยายแนวคลองและการจัดทำท่อรับน้ำฝนเพื่อระบายแยกกับน้ำเสียลงสู่ทะเลจึงได้มาทำการสำรวจ ซึ่งพบว่ายังคงมีปัญหาอาคารที่รุกล้ำแนวคลองด้านหลังอาคารพาณิชย์อยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งการจัดสร้างสะพานเหล็กคร่อมคลอง และการก่อสร้างอาคารใหม่อีกจำนวน 2 แห่ง ซึ่งเมืองพัทยาได้ปิดหมายระงับ รวมทั้งคำสั่งรื้อถอนไปแล้ว แต่ก็พบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนดำเนินการ แม้ว่าล่าสุดเมืองพัทยาจะมีการเรียกประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ส่วนสำนักการช่าง และมีคำสั่งชัดเจนว่ากรณีเหล่านี้หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามคำสั่งก็จะเข้ามาดำเนินการเองอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายก็ไร้การจัดการใดๆ ขณะที่ต่อมาเมืองพัทยาเองก็ออกมาระบุว่าสะพานดังกล่าวอยู่ในการดูแลของสำนักงานเจ้าท่า ขณะที่สำนักงานเจ้าท่าก็ชี้แจงว่าคลองพัทยาใต้นี้มีอำนาจดูแลร่วมกันจึงไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง

ขณะที่การรายงานของนายช่างตรวจเขต สำนักการช่าง ระบุมีกรณีของอาคารและสะพานดังกล่าว ทางเจ้าของได้มีการการอุทธรณ์คำสั่ง และส่งคำร้องไปยังศาลปกครอง เพื่อชะลอหรือคุ้มครอง โดยอ้างว่าได้ขออนุญาตไปยังหน่วยงานของรัฐแล้ว แต่ไม่มีการตอบรับ หรือการพิจารณาคำร้องล่าช้า โดยเมืองพัทยาออกมาชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้สะพาน ที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีเส้นทางอื่นในการเข้าออกโครงการได้ จนทำให้เรื่องเกิดการยืดเยื้อและถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้น ขณะที่ศาลปกครองเองก็ไม่มีคำสั่งคุ้มครองหรือชะลอการรื้อถอนสะพานดังกล่าวแต่อย่างใด

ล่าสุด เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา นำกำลังรุดไปตรวจสอบที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่ามีการดำเนินการคืบหน้าไปจริง แต่ระบุว่าไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆทำได้แต่เพียงการเก็บภาพ เพื่อนำไปเสนอฝ่ายบริหารในการพิจารณาต่อไปเท่านั้น โดยในวันถัดไปจะมีตัวแทนจากฝ่ายผู้ประกอบการ เดินทางเข้าไปชี้แจงกับเมืองพัทยาอีกครั้ง ซึ่งกรณีนี้สร้างความสับสนให้กับประชาชน ในละแวกดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากกรณีนี้มีตรวจสอบและมีคำสั่งจากเมืองพัทยามาเป็นเวลานานแล้ว สุดท้ายก็ไม่มีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นและยังคงปล่อยให้มีการปรับปรุงไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก.