เมืองพัทยาและภาคประชาสังคมร่วมกันทำความสะอาดชายหาดพัทยา

0
239
เมืองพัทยาและประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดพัทยา
เมืองพัทยาและประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดพัทยา

เมื่อ 21 มิถุนายน 60 ที่บริเวณชายหาดพัทยา ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ศอท. เมืองพัทยา ได้ร่วมมือกับทางเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูมรสุมที่จะมีขยะและเศษวัสดุต่างๆ บริเวณขายหาดจำนวนมากเพื่อสร้างพลังความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายข้างต้น ด้วยการเดินเก็บขยะตั้งแต่บริเวณชายหาดพัทยาหน้าโรงแรมอมารีไปจนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณหน้าเซ็นทรัล บีช

โดยทางเมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมรถเครื่องจักรกรองทราย รถแบคโฮ  มาทำความสะอาดชายหาดเดินเก็บขยะ ตั้งแต่บริเวณโค้งพัทยาเหนือจรดชายหาดพัทยาใต้ ควบคู่กับการเดินเก็บขยะของคณะจิตอาสา และศอท.เมืองพัทยา หลังจากนี้ทางเมืองพัทยาจะดำเนินการทำความสะอาดชายหาดเป็นเวลาทั้ง 2 วัน ในทุกๆอาทิตย์ที่ทางผู้ประกอบการร่มเตียงหยุดให้บริการ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจะสามารถกำจัดขยะที่ตกค้างอยู่ใต้พื้นทรายออกทั้งหมด

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพื้นที่ เข้ามาท่องเที่ยวหรือใช้บริการที่บริเวณชายหาด ควรมีจิตสำนึกร่วมกันไม่ทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงบนชายหาด รวมทั้งในทะเล จะเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากขยะที่เกิดจากธรรมชาติเอง ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจะสามารถสร้างแรงจูงใจภาพลักษณ์ชายหาดที่สะอาดและสวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวยังเมืองพัทยาต่อไป รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอีกด้วย