เมืองพัทยาเอาจริง! สั่งรื้อถอนสิ่งรุกล้ำคลองสาธารณะ แก้ไขน้ำท่วมเรื้อรัง

0
185
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุม
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุม

เมื่อ 10 เมษายน 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม ขยายทางน้ำไหล เพื่อลดปัญหาน้ำขังในหลายพื้นที่ โดยในส่วนของคลองปึกพลับ จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่คลองสาธารณะ ซึ่งส่งผลให้บริเวณพื้นที่นาเกลือ น้ำท่วมขังได้ง่าย นอกจากนี้ในส่วนของคลองนาเกลือ บริเวณหลังวัดช่องลม ซึ่งเดิมมีขยะถูกทิ้งลงในลำคลองกีดขวางทางเดินน้ำ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดระเบียบการทิ้งขยะแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการรุกล้ำสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะรั้วกำแพงวัดช่องลม ก็ยังปิดกั้นทำให้น้ำระบายไม่สะดวก จึงต้องดำเนินการรื้อถอนต่อไป

หลังเครียร์พื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำขวางทางน้ำออก ขณะนี้ มพย.กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์คลองพัทยาใต้ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง
หลังเครียร์พื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำขวางทางน้ำออก ขณะนี้ มพย.กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์คลองพัทยาใต้ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง

ตามที่ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา มีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนที่สาธารณะและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณ คลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือบริเวณหลังวัดช่องลม พบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา

เมืองพัทยาจึงมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รังวัดตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เพื่อสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก สะอาด ปราศจากขยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่แท้จริง.