เมืองพัทยาเรียกประชุมด่วน เตรียม 3 สถานที่ฉีดวัคซีน “ซีโนแวค” ลอตแรกกลุ่มเสี่ยงภาคบริการ 3 หมื่นโดส

0
113

เมื่อ 12 พฤษภาคม 64  ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของตัวแทนจาก รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ อสม.และตัวแทนชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนควบคุมโรค เพื่อร่วมหารือในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการรองรับการฉีดวัคซีน “ซีโนแวค” ลอตแรกที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้จำนวน 3 หมื่นโดส เพื่อนำมาฉีดให้กับบุค ลากรในกลุ่มเสี่ยงภาคบริการ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม สถานประกอบการ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว แพทย์ พยา บาล อสม. พนักงานเมืองพัทยา และผู้ให้บริการต่างๆในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้แม้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันเวลา แต่เมืองพัทยาก็ต้องจัดสถานที่และบุคลากรในการปฏิบัติงานให้พร้อม เนื่องจากจะต้องดำเนินการฉีดบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 30,000 คนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 วัน โดยส่วนของเมืองพัทยานั้น ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ 3 แห่งได้แก่ รพ.กรุงเทพพัทยา ซึ่งจะรองรับประชาชนในเขตนาเกลือ พัทยาเหนือ ในอัตราวันละ 1,400 ราย/วัน รพ.เมืองพัทยา ซึ่งจะรับประชาชนย่านพัทยากลางและใกล้เคียงรวมทั้งเกาะล้านจำนวน 1,000 ราย/วัน และที่สนามกีฬาในร่มหรืออินดอร์ซึ่งจะรับประชากรย่านจอมเทียน ห้วยใหญ่ และหนองปรือ อีกประมาณ 5,000 ราย/วัน รวมแล้วจะสามารถฉีดได้รวม 24,000 โดส


ขณะที่ในพื้นที่อื่น เช่นหนองปลาไหล และโป่ง ก็จะมีการจัดสถานที่ไว้ตามที่ทำการเทศบาลในสัดส่วน 3,000 ราย/วัน และ ตะเคียนเตี้ย กับตำบลบางละมุง ในอัตรา 3,000 ราย/วันเช่นกัน ซึ่งรวมแล้วก็จะได้ปริมาณ 30,000 โดสตามเป้าหมาย จากนั้นในห้วงเวลาอีก 14 วันก็จะมีการฉีดซ้ำเป็นเข็มที่ 2 เพื่อให้ครบตามที่กำหนดไว้ ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้งหมดมีภูมิต้านทานโรคได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ถือว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในทุกด้านรอเพียงวัคซีนที่จะนำเข้ามาและจะสามารรถดำเนินการได้ทันที สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนให้แจ้งให้ที่เมืองพัทยา เทศบาล อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิในการฉีดต่อไป.