เมืองพัทยาเปิดรับสมัครอบรมทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0
77

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง โดยการหมั่นล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ การสร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นในครัวเรือน และมีวิธีการป้องกันด้วยตัวเอง  เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย มีราคาที่สูงและขาดตลาด เมืองพัทยาจึงเปิดอบรมการทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ฟรี วันละ 50 คน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม)

โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา   ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253259 และ 038 – 253262 ในวันและเวลาราชการ