เมืองพัทยาเตือนระวังการบริโภคปลาหมึกสายวงฟ้า มีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

0
344

เมื่อ 27 มกราคม 64  ฝ่ายประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ออกเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว เรื่องการบริโภคปลาหมึกสายวงฟ้า หรือหมึกบลูริง  ที่มีลักษณะเป็นหัวมีหนวดยาว ที่มีขายทั่วไปในเมืองพัทยา  ให้ระวังหมึกสายวงฟ้า ที่มีลักษณะคลายกันซึ่งมีพิษร้ายแรงถึงชีวิต โดยแนะนำดูให้ดีก่อนบริโภค         


ทั้งนี้เนื่องจากหมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภค หรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า พิษของหมึกดังกล่าว ไม่สลายตัวด้วยความร้อน และเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยหมึกสายวงฟ้า จะมีลักษณะเด่นดังนี้ มีวงฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ 

ทั้งนี้ ปลาหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง ไม่นิยมนํามารับประทาน ส่วนต่อมพิษของหมึกชนิดนี้จะอยู่ที่ปาก ไม่ได้กระจายทั่วไปตามลําตัว ผู้ที่ได้รับพิษจะเกิดจากการถูกกัดเท่านั้น โดยพิษของหมึกชนิดนี้ จะไม่สลายเมื่อถูกความร้อน หากนําไปปรุงอาหารจนสุกแล้วรับประทานเข้าไปก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้เช่นกัน  ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็น ไม่ควรซื้อมาปรุงเป็นอาหารรับประทานเด็ดขาด และหากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333  หรือ Pattaya City Hot Line 1337.