เมืองพัทยาเตรียมปรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย 10 มิถุนายนนี้

0
170
เมืองพัทยา เตรียมปรับปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย10 มิถุนายน 60 นี้
เมืองพัทยา เตรียมปรับปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย10 มิถุนายน 60 นี้

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 7 มิถุนายน 60  ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรีภพพนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษากองบัญชาการควบคุม มทบ.14 เป็นประธานนำประชุมคณะทำงานจัดระเบียบท่าเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางบกและการจราจรทางน้ำ พร้อมด้วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากทางเมืองพัทยาจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ในช่วงประมาณวันที่ 10 มิถุนายน 60 นี้ และผู้รับจ้างจะต้องทำการปิดล้อมรั้วกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างได้แก่ บริเวณลาน จุดจอดรถรับส่ง บริเวณรอบศาลาท่าเทียบเรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ทำงาน จึงส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางจราจรโดยรอบบริเวณท่าเรือยานพาหนะต่างๆที่นำมาจอด ทั้งผู้ที่มาทำงาน นักท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางไปเกาะล้าน ตลอดจนผู้ประกอบการเรือต่างๆ จำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดเส้นทางเดินรถ จุดรับ ส่งและการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ไปเกาะล้าน โดยด่วนและรอบด้าน เนื่องจากใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลาหลายเดือน ดังนั้นทางที่ประชุมจึงได้มีหารือเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทาง ตลอดจนเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บริษัทท่องเที่ยวต่างๆได้มารับทราบ

ทั้งนี้ในสภาพการจราจรปัจจุบัน ที่ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างนั้นการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ต้องมาขึ้นลงรถบัสที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย หากมีการดำเนินการก่อสร้างในการปรับภูมิทัศน์ดังกล่าวอีกอาจจะส่งผลทำให้การจราจรติดขัดมากกว่าเดิม ทางที่ประชุมจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่า ยังคงให้มีการเดินเส้นทางจราจรเหมือนเดิม แต่จะมีการย้ายจุดขึ้นลงรถบัสนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการต่างๆ ทั้ง 26 บริษัท กระจายกลับไปยังจุดเก่าเป็นการชั่วคราวคือริมชายหาดพัทยา 3 จุด คือพัทยาเหนือบริเวณโรงแรมเอวัน บริเวณพัทยากลางโรงแรมฮาร์ดร็อก และบริเวณพัทยาใต้โรงแรมรอยัลการ์เด้น ซึ่งเป็นการผ่อนผันเพียงชั่วคราวเท่านั้น หากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จจะมีการพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้กลับมาใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายยังเป็นระเบียบและระบบอีกครั้ง โดยทางที่ประชุมได้ทำการมอบหมายให้กับทางหน่วยงานสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เป็นผู้ดูแลจัดระเบียบผู้ประกอบการในครั้งนี้

อนุโลมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆสามารถกลับไปใช้จุดรับส่ง นักท่องเที่ยวถนนเรียบชายหาดพัทยาเป็นการชั่วคราว
อนุโลมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆสามารถกลับไปใช้จุดรับส่ง นักท่องเที่ยวถนนเรียบชายหาดพัทยาเป็นการชั่วคราว